ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 11 - spis treści

ARTYKUŁY

Jacek Bonarek, (pobierz plik)
Alania i Bizancjum w Kronice Michała Psellosa

Aneta Bołdyrew, (pobierz plik)
Obyczajowe aspekty kojarzenia małżeństw w rodzinie polskiej w wyższych grupach społecznych w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

Radosław Misiarz, (pobierz plik)
Alfred Thayer Mahan – ojciec amerykańskiego imperializmu

Tomasz Matuszak, (pobierz plik)
Organizacja i funkcjonowanie Archiwum Państwowego w Piotrkowie
w latach 1919-1939

Sławomir Poleszak, (pobierz plik)
„Pomoc” sowiecka przy tworzeniu komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
w Polsce

 

MISCELLANEA

Edward A. Mierzwa, (pobierz plik)
Nowożytna historia wojskowości i jej twórcy

Marek Gajda, (pobierz plik)
Przyczynek do genezy relacji polsko-rosyjskich w I. poł. XVII w.

Maciej Hubka, (pobierz plik)
Dowodzenie i sztaby polskich wojsk lądowych w XVII wieku.
Zarys problemu i próba oceny

Piotr Głowacki, (pobierz plik)
Rozwój kolejnictwa w Piotrkowie – budowa DŻWPS

Marta Walak, (pobierz plik)
Idea rozbudowy Legionów Polskich na terenie Królestwa Polskiego
na przełomie 1914 i 1915 roku

Katarzyna Kołodziej-Hubka, (pobierz plik)
Ochotnicze Hufce Pracy i ich zadania w latach 1958-2009. Zarys problematyki

Renata Matuszak, (pobierz plik)
Etyka a zawód archiwisty

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE (pobierz plik)

H. Kamen, Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, Bellona, Warszawa 2008,
ss. 592 (Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk)

A. Sawicki, Nim zgaśnie zachód słońca… Wspomnienia, Bełchatów 2008,
ss. 232 (Aleksy Piasta)

M. Hubka, Jazda polska doby Wazów. Organizacja, uzbrojenie, taktyka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2007,
ss. 165+ryciny (Tomasz Matuszak)

M. W. Łazarowycz, Istorija Ukraijny, Wyd. Znarnija, Kyjiw
2008, ss. 683 (Andrzej Kobus)

S. Olak, Drzewica w XIX wieku, szkoła elementarna, parafia, miasto, Radom 2007,
ss. 200 (Maciej Hubka)

 

NOTY BIBLIOGRAFICZNE (pobierz plik)

Niepodległość – Zależność – Suwerenność: Problematyka zagraniczna w najnowszej
polskiej myśli politycznej
, red. Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka, Lublin 2007, Wydawnictwo UMCS, ss. 491 (Bartosz Bąk)

Z. Zielińska, Włodzimierz Rudź (1925-2002), Zarys biografii, „Badania nad dziejami
Regionu Piotrkowskiego”, Biblioteka Archiwum Państwowego i Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
, Piotrków Trybunalski 2007, z. 6, ss. 107 (Andrzej Wróbel)

 

SPRAWOZDANIA

Aleksander Bołdyrew, (pobierz plik)
XI Kolokwium Bronioznawcze (27-29 XI 2008 r.). Sprawozdanie

Paweł Olszewski, (pobierz plik)
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Spojrzenie na pogranicza.
‘Duża’ i ‘mała’ ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji”,
Zielona Góra 12-14 września 2008 r.