ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 12 część 2 - spis treści

ARTYKUŁY

Aleksander Bołdyrew, (pobierz plik)
Pochody wojenne polskich wojsk zacięŜnych w pierwszej połowie XVI w. (ze szczególnym uwzględnieniem piechoty)

Aneta Bołdyrew, (pobierz plik)
Rzeczywistość czy imaginacja? „Biografia legendy” Waleriana Łukasińskiego w pamiętnikach i historiografii doby romantyzmu.

Rafał Pakuła, (pobierz plik)
Geneza Teatru Miejskiego w Łodzi.

Konrad A. Czernielewski, (pobierz plik)
Polskie formacje zbrojne w Łodzi. Od przybycia Legionów w październiku 1914 r. do powstania garnizonu Wojska Polskiego w listopadzie 1918 r.

Agnieszka Jędrzejewska, (pobierz plik)
Rok jubileuszowy dziesięciolecia łódzkiego 28 pułku Strzelców Kaniowskich

 

1261-2011
750-LECIE ODZYSKANIA KONSTANTYNOPOLA

Maciej Kokoszko, Łukasz Erlich, (pobierz plik)
Rola mięsa w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum na podstawie wybranych źródeł literackich. Część II. Dziczyzna, podroby i wyroby wędliniarskie

Marcin Böhm, (pobierz plik)
Waregowie – piechota morska Bizancjum?

Jarosław Dudek, (pobierz plik)
Blaski i cienie „epirockiego separatyzmu” kościelnego w latach 1204-1230.

Mirosław J. Leszka, (pobierz plik)
Nicea – tymczasowa stolica Bizantyńczyków.

Jacek Bonarek, (pobierz plik)
Odzyskanie czy podbój? Okoliczności zajęcia Konstantynopola w 1261 r..

 

RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE

Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Łódź 2010 (Anna Arkuszewska) (pobierz plik)

Yizhar Hirschfeld, życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim, Kraków 2010 (Piotr Baranowski) (pobierz plik)

Kelly DeVriesA Cumulative Bibliography of Medieval Military History and Technology, Leiden – Boston – Köln 2002 (Aleksander Bołdyrew) (pobierz plik)

Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. Mirosław. J. Leszka, Teresa Wolińska, Warszawa 2011 (Błażej Cecota)(pobierz plik)

Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956-1989, red Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010 (Andrzej Kobus)(pobierz plik)

 

PZH, t. 12, 2011, cz. 2 (pobierz całość)