ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 15 - spis treści

ARTYKUŁY

Aleksander Bołdyrew, Aneta Bołdyrew, (pobierz plik)
Royal Bills as the Source of the History of Taste and Food in Poland of the Last Jagiellons. Basic Sources and Research Possibilities

Jerzy J. Głowacki, (pobierz plik)
Miejsce kwestii wyznaniowej w genezie konfederacji barskiej.

Jan Ratuszniak, (pobierz plik)
„Świat kobiet, tak jak świat mężczyzn, jest podzielony na dwa obozy”. Aleksandra Kołłontaj wobec ruchu feministycznego na początku XX w.

Rafał Pakuła, (pobierz plik)
Historie niedokończone. Opactwo cysterskie w Sulejowie i projekt adaptacji na średnią szkołę rolniczą.

С.Н. Черняев, (pobierz plik)
Судьба уроженки г. Петроков Александры Николаевны Закутиной (Ногиной, Флоринской)

Aneta Bołdyrew, (pobierz plik)
The discourse on sexual education in the social, health and educational press of the Kingdom of Poland at the beginning of the 20th century.

Aneta Stawiszyńska, (pobierz plik)
Walka ze zjawiskiem prostytucji i jej konsekwencjami w Łodzi w latach Wielkiej Wojny

Aleksy Piasta, (pobierz plik)
Próby komunalizacji gazowni miejskiej w Piotrkowie w latach 1914-1922

Maciej Hubka, (pobierz plik)
Sytuacja gospodarcza powiatu piotrkowskiego w latach 1919-1921

Michał Michalski, (pobierz plik)
Ludność Piotrkowa Trybunalskiego w świetle spisów powszechnych z 30 września 1921 r. i 9 grudnia 1931 r

Henryk Z. Figura, (pobierz plik)
Pobór obywateli polskich w latach 1918-1939 przebywających za granicą w świetle uregulowań prawnych

Adam Piekarski, (pobierz plik)
Nietzscheański Nadczłowiek z kwestią nazizmu w tle

Witold Jarno, (pobierz plik)
Samodzielne jednostki artylerii Wojska Polskiego w latach 1945-1949 – organizacja, dyslokacja i wyposażenie

Andrzej Kobus, (pobierz plik)
„Podaj rękę Kozakowi…”. Nieformalne relacje polsko-ukraińskie po 1945 r

 

RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE

A Disputation over a Fragment of the Cross. A Medieval Arabic Text from the History of Christian-Jewish-Muslim Relations in Egypt, ed. and transl. with an introd. by Stephen J. Davis, Bilal Orfali and Samuel Noble, Dar el-Machreq, Beyrouth 2012, (Błażej Cecota) (pobierz plik)

Vizantijskije sočinienija ob Islamie (tieksty pierevodv i kommentarii), red. Ju. V. Maksimov, Izdatiel’stvo Pravoslavnyj Sviato-Tichonovskij gumanitarnyj univiersitiet, Moskwa 2012, (Błażej Cecota) (pobierz plik)

Georgi N. Nikolov, Samostojatelni i polusamostojatelni vladenija văv văzobnovenoto Bălgarsko carstvo (kraja na XII – sredata na XIII v.), IK „Gutenberg”, Sofija 2011, (Mirosław J. Leszka) (pobierz plik)

Mariusz Kowalski, Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego Warszawa 2013, (Piotr Lewandowski) (pobierz plik)

Agnieszka Warchulińska, Piotrków Trybunalski między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, Dom Wydawniczy Księży Młyn”, Łódź-Piotrków Trybunalski 2012, (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

 

SPRAWOZDANIA

Jolanta Dybała (pobierz plik)
Biblioteki Università degli Studi della Tuscia we włoskim Viterbo – sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus

Katarzyna Stelmasiak (pobierz plik)
Relacja z wizyty Profesora Stephena McKelvey w piotrkowskiej Filii UJK

 

PRO MEMORIA

Doktor Jan Góral (1936-2013)
(pobierz plik)

 

PZH, t. 15, 2014 (pobierz całość)