ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 18 część 2 - spis treści

ARTYKUŁY

Jacek Bonarek (pobierz plik)
Świętosław pod Dorostolonem – wódz pokonany?

Wojciech Baran-Kozłowski (pobierz plik)
Prastare dzieje Piotrkowa – czyli słów parę o mieście Piotrkowie

Marcin Danielewski (pobierz plik)
Grody i miasta w świetle zachodzących w XIII w. zmian osadniczych na ziemiach polskich

Dominik Szulc (pobierz plik)
Nie tylko Piotrków, czyli miejsca polsko-litewskich zjazdów w sprawach unii i granic na tle porównawczym

Rafał Jaworski (pobierz plik)
Leona Rzeczniowskiego Inwentarz ruiny zamku piotrkowskiego z 1869 r.

Tomasz Matuszak (pobierz plik)
Źródła do dziejów piotrkowskiego kupiectwa w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

Janusz R. Budziński (pobierz plik)
Krótki rys archiwaliów do polityki zagranicznej Rosji w latach 1907-1914

 

ASYSTENCJA NAUKOWA

Maciej Szołtysik (pobierz plik)
Rzecz o nalewkach, miodach, piwach i starce

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Zofia Rzeźnicka, Maciej Kokoszko, Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część III: Ab ovo ad γάλα. Jajka, mleko i produkty mleczne w medycynie i w sztuce kulinarnej (I-VII w.), (Byzantina Lodziensia XXVIII), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 278 (Dominika Juszczak) (pobierz plik)

Diplomacy in the Early Islamic World: A Tenth-Century Treatise on Arab-Byzantine Relations. The Book of Messengers of Kings (Kitāb Rusul al-Mulūk) of Ibn al-Farrā´. A Tenth-Century Treatise on Arab-Byzantine Relations, translated from the Arabic and annotated by Maria Vaiou, Library of Middle East history; v. 17.) I.B. Tauris &Co. Ltd., London-New York 2015, ss. 353 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

Tadeusz Nowak, Duchowieństwo ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XV i początku XVI wieku. Studium prozopograficzne, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2017, ss.177 Rafał Jaworski (pobierz plik)

 

SPRAWOZDANIA

Paulina Tompa (pobierz plik)
Sprawozdanie z realizacji projektu wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Nasza Mała Ojczyzna – w poszukiwaniu utraconego czasu”

 

PZH, t. 18 część 2, 2017(pobierz całość)