ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH, tom 22 zeszyt 2, 2021 – spis treści

ARTYKUŁY

Paweł Suszczenia (pobierz plik)
Powstanie, rozwój i rozprzestrzenianie się wczesnych machin miotających w erze przedhellenistycznej

Błażej Cecota (pobierz plik)
Plagi na muzułmanów? Kwestia epidemii w Chronografii Teofanesa Wyznawcy w relacjach dotyczących kalifatu i jego poddanych

Barbara Kowalska (pobierz plik)
O zaleceniach medycznych Jana z Kwidzyna na podstawie Żywotu Doroty z Mątów

Anna Sęderecka (pobierz plik)
Autografy królowych Polski – próba katalogu

Zofia Hałęza (pobierz plik)
Od sztuki lekarskiej do nowej logiki medycyny. Władysława Biegańskiego poszukiwania teoretycznych podstaw leczenia

Bogusław Ulicki (pobierz plik)
Walka z pożarami na ziemiach polskich 1018-1795. Przegląd dokumentów źródłowych

Łukasz Bors (pobierz plik)
Mity a fakty – sytuacja podziemia niepodległościowego na przykładzie działalności ppor.Mariana Sadowskiego „Dan”-„Dzida”/„Lot”

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Julian Romane, Tryumfujące Biznacjum. Historia militarna Bizantyńczyków w latach 959-1025, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2019, ss. 243 (Mariusz Lach) (pobierz plik)

 

PZH, t. 22 część 2, 2021 (pobierz całość)