ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH, tom 23 zeszyt 1, 2022 – spis treści

ARTYKUŁY

Marcin Kula (pobierz plik)
Okupacja austriacka Bełchatowa w czasie I wojny światowej

Karolina Trzeskowska-Kubasik (pobierz plik)
Represje niemieckie wobec mieszkańców wsi na terenie Kreishauptmannschaft Busko w latach 1939-1945 (dystrykt Radom)

Adrian Gendera (pobierz plik)
Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa w Lesznie (24 VIII – 14 IX 1947) w perspektywie społeczno-politycznej powojnia. Studium przypadku

Witold Jarno (pobierz plik)
Pułkownik Michał Zdzichowski (1884-1962) – oficer artylerii i dowódca 10 Pułku Artylerii Lekkiej. Zarys biograf

Patryk Gołubców (pobierz plik)
Dynamika zmian włoskiego systemu partyjnego po zakończeniu II wojny światowej

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Zofia A. Brzozowska, Chadidża i jej czarnookie siostry. Obraz kobiet bliskowschodnich z epoki narodzin islamu w średniowiecznej literaturze kręgu bizantyńsko-słowiańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, ss. 300 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

 

PZH, t. 23 część 1, 2022 (pobierz całość)