ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH, tom 23 zeszyt 2, 2022 – spis treści (pobierz plik)

ARTYKUŁY

Aleksander Bołdyrew (pobierz plik)
Studium strukturalne polskiego wojska zaciężnego na pograniczu południowo-wschodnim w 1557 roku

Bartosz Kaczmarek (pobierz plik)
Belgia i front zachodni w listach Saksończyków w armii niemieckiej

Agnieszka Świętosławska (pobierz plik)
Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w ilustracji prasowej na przykładzie wybranych czasopism społeczno-kulturalnych początku XX wieku

Katarzyna Lewandowska, Piotr Chomicz, Mikołaj Lewandowski, Paweł Uruski, Andrzej Tykarski (pobierz plik)
Od dny moczanowej do nadciśnienia tętniczego – krótka historia kwasu moczowego

Marcin Böhm (pobierz plik)
Między Rzymem a Bizancjum – wątki marynistyczne związane z historią Numenoru i jego państw sukcesyjnych w twórczości Tolkiena

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

M.J. Leszka, Sz. Wierzbiński, Komes Marcellin vir clarissimus. Historyk i jego dzieło, Byzantina Lodziensia XLV, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, ss. 281 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

 

PZH, t. 23 część 2, 2022 (pobierz całość)