ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH, tom 24 zeszyt 1, 2023 – spis treści (pobierz plik)

ARTYKUŁY

Błażej Cecota (pobierz plik)
Prześladowania chrześcijan w Egipcie pod panowaniem arabskim w ujęciu historiografii koptyjskiej. Część I: Prześladowania instytucjonalne

Wojciech Jędrzejewski (pobierz plik)
Mit o założeniu Amalfi. Tłumaczenie i komentarz fragmentów „Kroniki amalfitańskiej”

Dorota Gonigroszek, Iwona Gryz (pobierz plik)
Myśl dydaktyczna Stefanii Ciesielskiej-Borkowskiej na przykładzie artykułu „Wartość wychowawcza nauki języków nowożytnych”

Arkadiusz Słabig (pobierz plik)
Od „Władysława Sikorskiego” do oddziału „Mur”-„Dąb”. Organizacje niepodległościowe na północno-zachodnim pograniczu Wielkopolski w latach 1939-1945

Witold Jarno (pobierz plik)
Pomoc Wojska Polskiego w akcjach przeciwlodowych i przeciwpowodziowych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej (1945-1949)

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Przedborski Słownik Biograficzny, red. Wojciech Zawadzki, Wydawnictwo Pejzaż, t. I, [Bydgoszcz -] Przedbórz 2021, ss. 332; t. II, [Bydgoszcz -] Przedbórz 2021, ss. 352; t. III, [Bydgoszcz -] Przedbórz 2022, ss. 388 (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

 

PZH, t. 24 zeszyt 1, 2023 (pobierz całość)