ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH, Special Issues, 2020 – Table of contents

ARTICLES

Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak (pobierz plik)
Galen on Wine, or on Some Traces of a Preferance

Stanisław Turlej (pobierz plik)
Sirmium in Justinian I’s Politics

Anna Sęderecka (pobierz plik)
The Catholic Church and the January Uprising, Illustrated with the Example of the Piotrków Region

Aneta Bołdyrew, Małgorzata Krakowiak (pobierz plik)
Areas of Education and Care for Children and Youth of the Catholic Church in the Kingdom of Poland and the Borderlands of the Russian Partition in the Early 20th Century

Janusz R. Budziński (pobierz plik)
The USA’s Attitude Towards the Russo-Japanese Conflict in view of Reports from Arthur Cassini, Russian Ambassador to Washington

Witold Jarno (pobierz plik)
5th Infantry Division in the Years 1945-1949

 

REVIEWS AND BIBLIOGRAPHICAL NOTICES

Kazimierz Ginter, Wizerunek władców bizantyńskich w „Historii kościelnej” Ewagriusza Scholastyka [The Image of Byzantine Emperoros in Evagrius Scholasticus’s Ecclesiastical History], Łódź 2018 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

Szymon Wierzbiński, U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w. [By the Side of the Basileus. The Franks and the Varangians in the Byzantine Empire in the 11th century], Łódź 2019 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

 

PZH, Special Issues, 2020 (pobierz całość)